نام برچسبکاربردراهنمای استفادهنمونه
webviewنمایش یک صفحه وب در نوشته/برگهwebview==نشانی صفحه مورد نظر (با/بدون پروتکل)
webview==betaroid.ir
webpdfنمایش یک PDF آنلاین در نوشته/برگه با استفاده از سندنگار گوگلwebpdf==نشانی مستقیم پرونده (بدون پروتکل)
webpdf==example.ir/test.pdf
htmlدرج متن با پشتیبانی از کدهای HTML برای قالب‌بندی متنhtml==متن مورد نظر
html==لورم <b>ایپسوم</b> متن <i>ساختگی</i>
quoteدرج جعبهٔ گفتاوردquote==عنوان گفتاورد==متن گفتاورد
quote==سلام==لورم ایپسوم متن ساختگی
dividerدرج جداکنندهٔ خطی یا خط‌چینdivider==نوع جداکننده
divider==1